Úvodná stránka Kontakty
Detský domov Srdiečko cez Vianoce 2008

Banskobystrický detský domov Srdiečko je cez vianočné sviatky bez detí

BANSKÁ BYSTRICA. Neštátny banskobystrický detský domov Srdiečko, ktorý sa zameriava na týrané, zneužívané alebo zanedbávané deti, bude počas vianočných sviatkov opustený.
Deti z tohto domova ich totiž strávia buď v rodinách alebo tie staršie na chate. „Deti budú vo svojich širších biologických rodinách, teda nielen u rodičov, ale aj u starých rodičov či krstných rodičov. Potom máme spoluprácu s niektorými rodinami, ktoré si každoročne berú od nás deti na vianočné sviatky. A stredoškoláci už veľmi nechcú ísť do rodín, budú tráviť sviatky s deťmi z ostatných detských domovov na chate v Bojniciach,“ povedala riaditeľka detského domova Srdiečko Adriana Hrežďovičová.


Pripomenula, že pri rodinách, ktoré si berú deti z ich domova na Vianoce k sebe, nejde o jednorazovú záležitosť, ktorá by mohla deti traumatizovať, ale ide o rodiny, ktoré s detským domovom spolupracujú dlhodobo a deti si brávajú k sebe aj počas jarných, letných či veľkonočných prázdnin. „Deti sa tešia keď idú do tých rodín, a keď sa vracajú naspäť, berú to tak, že sa vracajú domov,“ dodala Hrežďovičová. V súčasnosti žije v detskom domove Srdiečko 15 detí vo veku od dvoch do 19 rokov, veľkú väčšinu z nich rodičia zanedbávali.


Jedným z priorít detského domova Srdiečko je podľa Hrežďovičovej nájsť čo najskôr pre deti rodinu. Ak nie je možné sanovať pôvodnú biologickú rodinu, hľadajú pre ne náhradnú. „V podstate každé dva roky sa deti u nás menia. Lebo sa nám podarí 30-40 percent vrátiť do biologických rodín a ďalším 30 percentám nájsť pestúnsku, prípadne profesionálnu rodinu. Stav dopĺňame novými deťmi a zase proces hľadania rodín sa začína od začiatku,“ povedala Hrežďovičová. Dodala, že priemerná dĺžka pobytu dieťaťa v Srdiečku je rok a pol, kým celoslovenský priemer je okolo štyri


Detský domov Srdiečko vznikol v roku 1997. V máji tohto roka sa presťahoval z priestorov krajskej psychologickej poradne do dvojposchodovej budovy, ktorú mu dlhodobo prenajal Banskobystrický samosprávny kraj. Má, na rozdiel od predchádzajúceho sídla, k dispozícii celú túto budovu a zrekonštruoval si ju podľa svojich potrieb, čo umožní zvýšiť jeho kapacitu z 15 na 18 detí. Predtým túto budovu spravoval susedný domov dôchodcov.

SME.sk, 24.12.2008
Obrázok
Boli by ste ochotný - ochotná prijať do svojej rodiny dieťa z detského domova?